20.3.06

Evde seslendirebileceğiniz bir kitap ile görmeyenlere ışık olabilirsiniz


Aslında uzun zamandan beri büyük şehirlerde yer alan kimi kütüphaneler görmeyenler için sesli kitap hizmeti veriyordu.. Gönüllü okuyuculara da kapılar açıktı.

Ancak kayıt stüdyosuna gitme zorunluluğu kimileri için gönüllü kitap okuyuculuğunu imkansızlaştırıyor.

Ama artık bahanemiz kalmadı...Eğer bir bilgisayarınız bir de mikrofonunuz varsa, indireceğiniz bir programla siz de bir gönüllü okuyucu olabilirsiniz.

Okuyacağınız kitabı ister Beyazıt Kütüphanesine, İster Boğaziçi Üniversites'nin bünyesinde kurulan kütüphaneye bağışlayabilirsiniz.

Ayrıca telif hakları ile ilgili de kafanızda soru işareti olmasın.


http://www.seslikitapgonulluleri.com/

diyor ki:

"BU PROJE TELiF HAKLARI KANUNUNUN EK 11.MADDESINE UYGUN OLARAK VE HiÇBiR AŞAMASINDA TİCARİ AMAÇ GÜDÜLMEDEN YÜRÜTÜLMEKTEDiR."

Peki bu madde nedir

FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU:

12 Mart 2004 tarihinde yürülüğe giren ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapan 5101 sayılı kanunda fikir ve sanat eserleri kanununa eklenen 11. madde ile özürlüler için çoğaltılacak ders kitapları ile yazılı ilim ve edebiyat eserleri telif hakkından muaf tutulmuştur.

Ek madde 11 şöyledir:
Ders kitapları dahil alenileşmiş veya yazılı yayınlanmış ilim ve edebiyat eserlerinin özürlüler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiç bir ticari amaç güdülmeksizin bir özürlülün kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak yada özürlülere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, Braille alfebesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirebilir.
Bu nüshalar hiç bir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleriyle ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.


Eğer siz de bu projeler için heyecan duyuyorsanız öncelikle sağ sütundaki linklere bir göz atın.

2 adet yahoo grubuna üye olarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz...Böylece
okumak istediğiniz eser daha önce seslendirilmiş mi onu da öğrenmiş olursunuz...